"Dostawa pomp infuzyjnych i pulsoksymetrów z kapnometrem", TP/390/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki

Pytania i odpowiedzi 1-pdf.
Pytania i odpowiedzi 2-pdf.

Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Unieważnienie-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.