"Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do zabudowy na ambulans neonantologiczny wraz z zabudową na ambulans neonantologiczny i wyposażeniem". Numer referencyjny: TP/55/2023

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Pytania i odpowiedzi
Modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert-docx.

UNIEWAŻNIENIE