"Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 i C". Numer referencyjny: TP/58/2023

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki

Pytania i odpowiedzi
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert-pdf.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad.1
Unieważnienie dla zad.2