UWAGAOgłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.  


Polska Nagroda Jakości
XV edycja 2009
LAUREAT w kategorii
ŚREDNIE ORGANIZACJE USŁUGOWE


ISO 9001:2008 Nr certyfikatu 320907072/3