UWAGA


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych (pojazdów sanitarnych) wchodzących w skład mienia ruchomego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - ogłoszenie, załącznik nr 1


Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

UDAR
Strata czasu to strata mózgu.

Warsztaty online
Raport dostępności 2021r.