UWAGA


DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, w zespołach wyjazdowych transportu sanitarnego oraz ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

UDAR
Strata czasu to strata mózgu.

Warsztaty online
Raport dostępności 2021r.