Plan Zamówień Publicznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na 2019r.

AKTUALNE PRZETARGI

2018.11.22 "Dostawa urzšdzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w iloœci 4 szt.", TP/263/2018 .

2018.11.15 "Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w latach 2019-2020" TP/224/2018

2018.11.14 "Talony świšteczne zima 2018" TP/244/2018

2018.11.09 "Dostawy sprzętu jednorazowego użytku" TP/227/2018

2018.10.25 "Dostawy opon samochodowych w okresie 3 lat" TP/230/2018

2018.10.18 "Dostawa ambulansu drogowego typu C w iloœci 1" TP/222/2018

2018.09.13 "Dostawa ambulansu drogowego typu C w iloœci 1" TP/206/2018"

2018.09.05 "Zakupy paliw płynnych do samochodów w okresie 3 lat"

2018.08.16 "Dostawy leków w okresie 3 lat: TP/160/2018"