Plan Zamówień Publicznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na 2018r.

AKTUALNE PRZETARGI

2018.10.18 "Dostawa ambulansu drogowego typu C w iloœci 1" TP/222/2018

2018.09.13 "Dostawa ambulansu drogowego typu C w iloœci 1" TP/206/2018"

2018.09.05 "Zakupy paliw płynnych do samochodów w okresie 3 lat"

2018.08.16 "Dostawy leków w okresie 3 lat: TP/160/2018"