Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.
AKTUALNE PRZETARGI

2024.07.04 „Dostawy materiałów biurowych w okresie 1 roku”, Numer postępowania TP/323/2024

2024.07.03 „Dostawy środków czystości w okresie 1 roku”, Numer postępowania TP/317/2024

2024.06.20 „Dostawy materiałów opatrunkowych w okresie 3 lat”, Numer postępowania TP/271/2024

2024.06.20 „Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 1 roku”, Numer postępowania TP/281/2024

2024.06.19 „Dostawa sprzętu medycznego”, Numer postępowania TP/262/2024

2024.06.12 „Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 1 roku”, Numer postępowania TP/255/2024

2024.06.06 „Dostawa odzieży letniej dla służb ratownictwa medycznego”, Numer postępowania TP/150/2024

2024.06.04 „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych w okresie 2 lat”, Numer postępowania TP/242/2024

2024.06.04 „Dostawy leków w okresie 1 roku”, Numer postępowania TP/245/2024

2024.05.28 „Remont pomieszczeń w oddziale Ostrowiec Św., ul. Focha 5”, Numer postępowania TP/248/2024

2024.05.15 „Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 3”, Numer postępowania TP/205/2024

2024.04.29 „Dostawy dodatkowych części zamiennych do samochodów marki Mercedes oraz Volkswagen”, Numer postępowania TP/177/2024

2024.04.18 „Dostawy dodatkowych części zamiennych do samochodów marki Mercedes oraz Volkswagen”, Numer postępowania TP/170/2024

2024.04.18 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową na ambulans neonatologiczny i wyposażeniem”, Numer postępowania TP/155/2024

2024.04.16 „Remont pomieszczeń i elewacji w oddziałach ŚCRMiTS”, Numer postępowania TP/140/2024

2024.03.28 „Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 3”, Numer postępowania TP/100/2024

2024.03.26 „Dostawy dodatkowych części zamiennych do samochodów marki Mercedes oraz Volkswagen”, Numer postępowania TP/77/2024

2024.03.26 „Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 1 roku”. Numer postępowania TP/83/2024

2024.03.12 „Dostawa zestawu transportowego do ambulansu neonatologicznego z wyposażeniem”, Numer postępowania TP/72/2024