Plan Zamówień Publicznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na 2019r.

AKTUALNE PRZETARGI

2019.05.15 "Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 5", TP/82/2019

2019.04.25 "Dostawa ubrań letnich dla służb ratownictwa medycznego", TP/71/2019

2019.04.11 "Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 5 szt.", TP/70/2019