Plan Zamówień Publicznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na 2022r.

AKTUALNE PRZETARGI

2022.11.16 „Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników ŚCRMiTS w Kielcach”, TP/318/2022

2022.11.04 „Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników ŚCRMiTS w Kielcach”, TP/309/2022

2022.10.14 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem”, TP/270/2022

2022.09.30 „Dostawa ambulansów sanitarnych typu C szt. 5”, TP/246/2022

2022.08.31 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych”, TP/210/2022

2022.08.11 „Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 lat”, TP/193/2022

2022.07.25 "Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych”, TP/173/2022

2022.07.14 "Dostawy materiałów biurowych w okresie 1 roku", TP/165/2022

2022.07.07 "Dostawa komputerów i drukarek", TP/150/2022

2022.06.28 "Dostawy środków czystości w okresie 1 roku", TP/145/2022

2022.06.28 "Dostawy artykułów biurowych w okresie 1 roku", TP/143/2022

2022.06.15 "Przebudowa i remont pomieszczeń, remont nawierzchni oraz konserwacja masztów antenowych w oddziałach ŚCRMiTS", TP/135/2022

2022.05.17 "Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych w okresie 1 roku", TP/99/2022

2022.04.08 "Dostawa komputerów i drukarek", TP/80/2022

2022.01.05 "Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 2", TP/4/2022

2021.12.01 "Dostawy artykułów jednorazowych w okresie 1 roku", TP/404/2021

2021.11.04 "Dostawa masek ochronnych FFP3", TP/360/2021

2021.11.02 "Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników ŚCRMiTS w Kielcach"

2021.10.28 "Dostawa opon samochodowych w okresie 3 lat", TP/340/2021

2021.09.14 "Dostawa ambulansów drogowych typu A2 szt.2", TP/284/2021

2021.08.25 "Dostawy paliw w okresie 3 lat". TP/245/2021

2021.08.20 „Dostawy leków w okresie 3 lat”. TP/275/2021

2021.08.19 „Dostawy materiałów opatrunkowych w okresie 3 lat”. TP/271/2021

2021.07.29 „Dostawa rurek krtaniowych”. TP/252/2021

2021.07.16 „Dostawy leków w okresie 3 lat”. TP/233/2021

2021.05.19 „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych”. TP/185/2021

2021.05.04 "Dostawa artykułów jednorazowych.". TP/161/2021

2021.04.08 "Dostawa środków dezynfekcyjnych". TP/155/2021

2021.03.26 „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych”. TP/152/2021

2021.03.18 "Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych". TP/135/2021

2021.03.04 "Dostawa środków dezynfekcyjnych i masek medycznych". TP/108/2021

2021.02.22 "Dostawa pulsoksymetrów z kapnometrem szt. 22". TP/71/2021

2021.02.16 "Dostawa ambulansów drogowych typu B szt.3". TP/45/2021

2021.02.15 "Wynajęcie stanowisk garażowych od dnia 1 marca 2021 r. na okres do 3-ech lat

2021.02.12 "Dostawa środków ochrony indywidualnej", TP/58/2021

2021.01.20 "Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych", TP/12/2021

2021.01.15 "Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 5", TP/1/2021

2021.01.14 "Wynajęcie stanowisk garażowych od dnia 1 stycznia 2021 r. na okres do 3-ech lat

2020.12.31 "Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli dla ŚCRMiTS w Kielcach.", TP/448/2020

2020.12.18 "Wynajęcie stanowisk garażowych od dnia 1 stycznia 2021 r. na okres do 3-ech lat

2020.12.14 "Dostawa pulsoksymetrów z kapnometrem", TP/420/2020

2020.12.04 "Dostawa środków dezynfekcyjnych i gogli", TP/388/2020

2020.12.04 "Dostawa artykułów medycznych", TP/387/2020

2020.12.02 "Dostawa pomp infuzyjnych i pulsoksymetrów z kapnometrem", TP/390/2020

2020.12.01 "Dostawa środków ochrony indywidualnej", TP/381/2020

2020.11.30 "Dostawa ambulansów drogowych typu C szt.5", TP/382/2020

2020.11.10 „Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w latach 2021-2023”, TP/300/2020

2020.11.06 „Dostawa ambulansów drogowych typu A2 szt.2”, TP/314/2020

2020.11.04 „Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników ŚCRMiTS w Kielcach”, TP/310/2020

2020.10.23 „Dostawa jednorazowych artykułów medycznych”, TP/285/2020

2020.10.13 "Dostawa komputerów i oprogramowania

2020.10.09 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej ”, TP/265/2020

2020.09.29 "Dostawa prześcieradeł flizelinowych jednorazowych", TP/257/2020

2020.09.18 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej ”, TP/237/2020

2020.09.08 „Dostawa jednorazowych artykułów medycznych”, TP/230/2020

2020.08.28 „Dostawa ambulansów drogowych typu A2 szt.2”, TP/215/2020

2020.08.17 „Dostawa jednorazowych artykułów medycznych”, TP/204/2020

2020.08.12 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej ”, TP/200/2020

2020.08.07 „Dostawa ambulansów drogowych typu C szt.2", TP/195/2020

2020.07.31 „Dostawa jednorazowych artykułów medycznych”, TP/180/2020

2020.07.15 „Dostawa ambulansów drogowych typu A2 szt.2”, TP/144/2020